EuroRAP Slovenija 2009: Program ocene varnosti cest na drzavnem cestnem omrezju, Ocena tveganja – Risk Map 2006-2008

AMZS je danes sprostila najnovejsi EuroRAP Risk Mapping rezultate za Slovenija.
Download Report